Algemene voorwaarden 2020

Afspraak/verhindering
Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch (06-51322166) of via e-mail
(info@manondejongdietist.nl) contact opnemen. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je
onverhoopt verhinderd bent of deze wilt annuleren, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van
tevoren telefonisch via het telefoonnummer (06-51322166) af te zeggen. Graag een mail of app sturen
i.v.m. niet tijdig kunnen beluisteren van mijn voice-mail. Bij niet tijdige annulering is Manon de Jong
(online) diëtiste helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze
rekening wordt niet door de verzekering vergoed. Manon de Jong (online) diëtiste draagt waar
mogelijk zorg voor de continuïteit van jouw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige)
afwezigheid van jouw diëtist. Manon de Jong (online) diëtiste behoudt zich het recht een behandeling
af te breken.

Betaling
Voor het consult ontvang je per e-mail een factuur (via your.bodytec). Daarna dien je de rekening voor
vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar. Manon de Jong (online) diëtiste is ingeschreven bij het
Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk de behandeling 75-100% vergoed te
krijgen via jouw zorgverzekeraar voor een diëtistisch consult. Het verschilt per zorgverzekeraar
hoeveel je vergoedt krijgt. Vergoeding voor dieetadvisering van 3 uur per jaar is in de Basisverzekering
opgenomen. Via de Aanvullende Zorgverzekering is er afhankelijk van jouw pakket eventueel nog
vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen
kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en
pakket. Raadpleeg daarom voor het maken van een afspraak altijd eerst de polisvoorwaarden voor
meer informatie over de mogelijkheid om voor vergoeding of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking
te komen. Let op: het eigen risico wordt eerst aangesproken.

Dieetkosten en de Belastingdienst
Heb je een dieet gevolgd op voorschrift van een dokter of diëtist, dan mag je een vast bedrag voor
deze kosten van jouw belastingaangifte aftrekken. Je hebt een dieetbevestiging nodig van de diëtist
als de Belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden.
Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat jouw dieet daar niet in, dan kun je helaas geen bedrag
aftrekken. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Materiaal
Het is niet toegestaan om het materiaal (weekmenu’s/advies/informatie documenten) van Manon de
Jong (online) diëtiste te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming
hebt verkregen van Manon de Jong (online) diëtiste.

Huisbezoek
Indien je om medische redenen niet in staat bent om naar mijn locatie te komen, kan de diëtist bij jou
thuis langskomen op aanvraag. Hiervoor worden eventueel extra kosten in rekening gebracht

Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch
beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet
bescherming persoonsgegevens). Manon de Jong (online) diëtiste werkt conform deze Wet. Alles wat
je met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen
schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van jouw behandeling (na jouw goedkeuring).

Klachten
Manon de Jong (online) diëtiste streeft naar een optimale samenwerking en een professionele
behandeling. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling dan
word je verzocht om contact op te nemen met de diëtist (Manon de Jong). De klacht zal serieus en in
vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid
Deze website van Manon de Jong (online) dietist & your.bodytec. your.bodytec is met grote
zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is your.bodytec & Manon de Jong (online) diëtiste niet
aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De
op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Manon de Jong (online) diëtiste.
Adviezen gegeven door Manon de Jong (online) diëtiste worden met zorg gegeven en zijn
resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Manon de Jong (online)
diëtiste geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het
opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit
de diëtist.

Gegevens Manon de Jong (online) diëtiste
’s Gravendijckseweg 33C
2201 CZ Noordwijk
Tel: 06 51 322 166
KvK: 75621932