Skip to content

Privacyverklaring Manon de Jong (online) diëtiste

Manon de Jong (online) diëtiste gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.
Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei
2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van Manon de Jong (online) diëtiste dan hebben wij gegevens van
jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het
contact met de diëtiste of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ E-mailadres
▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Manon de Jong (online) diëtiste heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te
verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van
jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je
persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Manon de Jong (online) diëtiste bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Indien je wenst dat ik jouw gegevens eerder verwijder, kun je dat aangeven.

Delen met anderen
Manon de Jong (online) diëtiste zal jouw gegevens indien noodzakelijk én met jouw instemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer
of overdracht naar andere instelling bij opname). Manon de Jong (online) diëtiste heeft met andere
zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Manon de Jong (online) diëtiste zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Manon de Jong
(online) diëtiste een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Manon de Jong (online) diëtiste blijft verantwoordelijk
voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)
Manon de Jong (online) diëtiste kan je persoongegevens gebruiken (naam en mailadres) om je via
een digitale nieuwsbrief/mail te voorzien van informatie, nieuwe producten of diensten,
aanbiedingen of informerende informatie. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dit
aangeven door een mail te sturen naar info@manondejongdietist.nl. Je zult dan in het vervolg geen
nieuwsbrieven/mails meer ontvangen.

Cookies
Wij gebruiken functionele cookies om de zorgverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om
je gebruikersnaam te onthouden voor je volgend bezoek aan de website
www.manondejongdietist.nl. Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op de harde schrijf
van je computer worden bewaard. Je kan cookies uitzetten in je webbrowser. Als je cookies uitzet,
heeft dat tot gevolg dat je gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@manondejongdietist.nl. Er zal
dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen
dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Manon de Jong (online) diëtiste neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw
gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw
toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via tel: 0651322166 of via
info@manondejongdietist.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Manon de Jong (online) diëtiste
kun je contact opnemen met Manon de Jong (online) dietist via het telefoonnummer of via
info@manondejongdietist.nl
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.